ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Καθαρισμοί σαλονιών – στρωμάτων – χαλιών - αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, το συνεργείο καθαρισμού της Extreme Clean, στη Λάρισα, αναλαμβάνει:

     ● Καθαρισμούς σαλονιών

     ● Καθαρισμούς στρωμάτων

     ● Καθαρισμούς χαλιών

     ● Επιτόπιο καθαρισμό αυτοκινήτων

     ● Βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτων 

Παρέχουμε προσωπική επιστασία κατά τη διάρκεια κάθε καθαρισμού, στοχεύοντας πάντα στην παροχή του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος εργασίας.

Με άρτια εξοπλισμένο συνεργείο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητας υψηλού επιπέδου. Και μάλιστα, στις πιο φιλικές τιμές της αγοράς!

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε ένα ραντεβού, για οικονομικό και άμεσο καθαρισμό.

Το συνεργείο μας είναι πάντα έτοιμο, για να δώσει εγγυημένες λύσεις στα θέματά σας.